× Banner Ad

Phân Tích Dữ Liệu On-Chain Thợ Đào Đang Bán Tháo

Đầu tháng 11, khi giá BTC lao dốc từ 21K về 15K5 chỉ số SOPR (Spent Output Profit Ratio) nhỏ hơn 1 cho thấy các nhà đầu tư đang bán cắt lỗ. Tuy nhiên khi BTC sideway quanh 16K – 17K thì tỉ số SOPR giảm từ 0.97 về 0.87 thấp nhất từ 2020 cho đến nay.

 • Điều này thể hiện những người cắt lỗ ở mức giá 16K là những người đã mua từ giá cao vì SOPR càng thấp thì mức giá cắt lỗ càng thấp so với giá mua.
VẬY NHỮNG NGƯỜI BÁN LÀ AI?
Theo chỉ số Exchange Inflow thì vào ngày 18/11 những thành phần chuyển BTC lên sàn là:
 • 26% đến từ những holder 3 ~ 6 tháng
 • 35% đến từ những holder 18 tháng ~ 2 năm
 • Đặc biệt là 5% đến từ holder 3 ~ 5 năm
 • Phần còn lại là các trader và short term holder
Hãy cùng xem các mức giá mà những holder này đã mua:
 • Holder 3 ~ 6 tháng có mức giá trung bình là 22K9
 • Holder 18 tháng ~ 2 năm có mức giá trung bình là 49K
 • Holder từ 3 ~ 5 năm có mức giá trung bình là 8K
Ngoài ra:
 • 80K BTC được chuyển từ các ví có hơn 10K BTC
 • 50K BTC được chuyển từ các ví từ 1K ~ 10K BTC
 • Các ví có từ 1 ~ 100 BTC và 100 ~ 1K BTC lần lượt là 16K5 và 17K BTC
 • Tuy 80K BTC được chuyển từ ví có hơn 10K BTC lên sàn giao dịch nhưng từ ngày 5/11 – 20/11 số lượng BTC trong những ví này lại tăng lên 21K BTC còn số lượng BTC trong những ví chứa từ 1K ~ 10K BTC giảm ~ 115K BTC
Thợ đào đang bán BTC nhiều hơn để duy trì hoạt động
 • Qua chỉ số MPI (Miners' Position Index) thể hiện số lượng BTC được thợ đào chuyển đi tăng đột biến trong 2 ngày 9 và 10/11
 • Đồng thời số lượng BTC dự trữ của thợ đào cũng giảm mạnh trong 2 ngày này và một lượng lớn BTC cũng được đưa lên sàn từ 8 – 14/11
Với việc đa phần các nhà đầu tư trong 2 năm qua vẫn đang trong trạng thái gồng lỗ đồng thời thợ đào cũng phải bán BTC để duy trì hoạt động dẫn đến áp lực bán trên thị trường vẫn còn mạnh và quá trình tạo đáy vẫn sẽ tiếp diễn.


Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.