GunBound Việt :::
ID Login :
Pass :
 
Tổng Số USER : 1865   |   
Máy chủ [1]: ON
Máy chủ [2]: ON
df
Tài khoản mới
Đăng ký
Facebook
rank
Đăng ký tại GunBound Việt
Trở thành một phần của cộng đồng
Lớn hơn | Gunbound Việt ...
Máy Chủ bị hacker và anti-fan quậy phá và tấn công quá nhiều
Để đảm bảo chất lượng tốt cho ACE, BQT sẽ tạm thời đóng tạo tài khoản mới
Các bạn muốn tạo tài khoản liên hệ adm : http://bit.ly/2DZa6tc
Có thể nhờ hỗ trợ : https://www.facebook.com/groups/gbviet/
hoặc tham gia cộng đồng : https://www.facebook.com/groups/GBVN.damme/