× Banner Ad

Tín Hiệu

                  


CTSI/USDT #SPOT #SCALPING #MỞ

Lối vào

0,1050

Mục tiêu

0,115-0,125-0,15

stl

0,09


Xem trước

PERP/USDT #SPOT #SCALPING #MỞ

Lối vào

0,45-0,5

Mục tiêu

0,55-0,8

stl

0,4


Xem trước

IOST/USDT #SPOT #SCALPING #OPEN

Lối vào

0,0082-0,0085

Mục tiêu

0,0095-0,011

stl

0,0075 

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.